Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Azylová politika SRN od znovusjednocení

Autor práce: Rynešová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šauer, Jaroslav
Osoba oponující práci: Dubský, Zbyněk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Azylová politika SRN od znovusjednocení
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Německo bylo, je a bude přistěhovaleckou zemí, ale o azylové politice hovoříme až od jeho znovusjednocení v roce 1990. Země, která přistěhovalce potřebovala, s nimi naopak celé 21. století bojovala s obavou z jejich negativních vlivů na ekonomiku a společnost. Sto třicet let uplynulo od najímání sezónních pracovníků z ciziny v německém císařství a 50 let od počátku náboru tureckých hostujících dělníků značí bezpochyby vhodný čas k vytvoření ještě efektivnější přistěhovalecké politiky. Během na dlouhou trať je integrace cizinců, hlavně Turků. Jelikož se sociální klima německé společnosti nikdy nevyznačovalo rozmanitostí, zůstává otevření společnosti směrem k přistěhovalectví a integraci cizinců hlavním úkolem současné německé politiky.
Klíčová slova: znovusjednocení; imigrace; SRN; přistěhovalectví; Turci; Německo; azylová politika; azyl

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Azylová politika SRN od znovusjednocení
Překlad názvu: Asylum policy of Germany (FGR) since reunification
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Germany was, is and will be an immigration country. We talk about an asylum policy since the reunification of Germany in 1990. Germany needed immigrants during the whole 21st century, on the other hand struggled with fear of their negative impacts on the economy and society. One hundred and thirty years since the recruitment of seasonal workers from abroad in the German Empire and 50 years from the recruitment of Turkish guest workers undoubtedly indicates a good (and necessary) time to create a more effective immigration and asylum policy. The integration of foreigners, especially Turks, is nowadays the main goal. As the social climate of German society has never been characterized by diversity, the main task of current German government is to create an opened German society towards foreigners and their integration.
Klíčová slova: Federal Republic of Germany; Turks; Asylum; Reunification; Asylum policy; Immigration; FGR; Germany

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 3. 2011
Datum podání práce: 23. 12. 2011
Datum obhajoby: 01.02.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce31458_xrynl00.pdf [2,45 MB]
Oponentura23751_dubskyz.pdf [26,49 kB]
Hodnocení vedoucího31458_sauerj.pdf [99,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/31458/podrobnosti