Vliv migrace na vybrané socioekonomické ukazatele

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv migrace na vybrané socioekonomické ukazatele
Autor práce:
Vrána, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Macháček, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Langhamrová, Jitka
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá tématem migrace. V teoretické rovině práce definuje pojem migrace, pojednává o jejích příčinách, formách, druzích a důsledcích. V rovině praktické práce potom zkoumá vliv migrace na socioekonomické ukazatele. Jejím cílem je charakterizovat dopady migrace na sociální a ekonomické ukazatele České republiky a na příkladu ekonomické aktivity cizinců a dalších vybraných kritérií zhodnotit situaci, která by v důsledku migrace mohla v socioekonomické oblasti do budoucna v České republice nastat. Práce dále také informuje o současném stavu a vývoji migrace v České republice, o tom, jaká byla zvolena migrační politika, podrobněji se také zabývá tím, jaké menšiny na našem území žijí. Zvolenému cíli práce se věnuje třetí kapitola, která přináší praktické poznatky o ekonomických sociologických a demografických aspektech migrace.
Klíčová slova:
ekonomický cyklus; stárnutí obyvatelstva; zaměstnanost; cizinci; integrace; příčiny migrace; menšina; migrační politika; Migrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv migrace na vybrané socioekonomické ukazatele
Překlad názvu:
Impact of migration on the selected socio-economic indicators
Autor práce:
Vrána, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Macháček, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Langhamrová, Jitka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the topic of migration. In the theoretical level the work defines the term migration, further it discusses its reasons, forms, types and consequences. In the practical level the work examines the impact of migration on the socio-economic indicators. It is focused to characteristics of the migration impacts on social and economic indicators of the Czech Republic. The aim of the work is to assess the situation, which could arise in the future as a direct consequence of migration. The work further also brings information about the current situation and migration development in the Czech Republic, it also informs what kind of migration policy was chosen by the Czech Government and discusses the topic of national minorities living in our country. Selected goal of the work is processed in a third part, which discuss economic, social and demographic aspect of migration.
Klíčová slova:
integration; minority; employment; migration policy; the reasons of migration; foreigners; Migration; aging population; the economic cycle

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 10. 2011
Datum podání práce:
28. 2. 2012
Datum obhajoby:
08.02.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33542_xvram11.pdf [1,70 MB]
Oponentura:
24288_langhamj.pdf [124,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
33542_machaj.pdf [103,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33542/podrobnosti