Strukturální změny, strukturální nezaměstnanost a její řešení na karvinském trhu práce

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strukturální změny, strukturální nezaměstnanost a její řešení na karvinském trhu práce
Autor práce:
Kuželová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci:
Houdek, Petr
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměří na vývoj karvinského trhu práce v uplynulých pěti letech. Cílem této práce je zkoumání, jakými způsoby je řešena nerovnováha na trhu práce v Karviné a analyzovat efektivnost vynaložených prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti. Zvolená metoda dotazníkového šetření bude zkoumat poptávkovou stranu trhu práce (uchazeči o zaměstnání), tak i stranu nabídky (zaměstnavatelé). Práce se bude také zabývat účinností nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v karvinském regionu, zejména veřejně prospěšné práce, rekvalifikace a společensky účelná pracovní místa. V závěru práce dojde ke zhodnocení výsledků dotazníkového šetření a zároveň bude stanoveno celkové doporučení pro snížení nezaměstnanosti pro daný region.
Klíčová slova:
klasifikace CZ-NACE; trh práce; strukturální nezaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strukturální změny, strukturální nezaměstnanost a její řešení na karvinském trhu práce
Překlad názvu:
Structural changes, structural unemployment and its solution on the labor market in the region Karvinsko
Autor práce:
Kuželová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci:
Houdek, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis is concentrated on the labor market in the past five years in region Karvinsko. The aim of thesis is to explore the ways in which is solved the imbalance of labor market in this region and to analyze effectiveness of spending money on active employment policy. The deman and supply sides of the labour market are detailly invastigated due to their great influence on the economic development. The thesis deals the efficiency of active employment policy in region Karvinsko, especially community services, retraining and socially useful jobs. Other part of my thesis is evaluation of the case study among the unemployed who are in evidence of the Job centre in Karvina.
Klíčová slova:
classification CZ-NACE ; structural unemployment; the labor market

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 11. 2010
Datum podání práce:
30. 4. 2011
Datum obhajoby:
16.02.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28931_xkuzk03.pdf [808,59 kB]
Oponentura:
23223_xhoup05.pdf [500,13 kB]
Hodnocení vedoucího:
28931_vosz01.pdf [278,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28931/podrobnosti