Reforma systému zdravotní péče ve Spojených státech amerických

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Reforma systému zdravotní péče ve Spojených státech amerických
Autor práce:
Horáková, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Střítecký, Rudolf
Osoba oponující práci:
Lešetický, Ondřej
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce "Reforma systému zdravotní péče ve Spojených státech amerických" volně navazuje na bakalářskou práci z roku 2008 s názvem "Liberální systém zdravotnictví USA". Práce je zaměřena především na způsoby financování a změny, které v oblasti poskytování zdravotní péče přinesl reformní zákon The Patient Protection and Affordable Care Act (zkráceně PPACA), podepsaný demokratickým prezidentem Barackem Obamou dne 23. března 2010. Zvláštní pozornost je věnována vzrůstajícím nákladům na zdravotní péči a zneužívání finančních prostředků v rámci sociálně zdravotního programu Medicare, který je federálním programem určeným pro občany Spojených států amerických starších 65 let a pro zdravotně postižené. Část práce pojednává také tzv. Massachusetts Mandatory Health Insurance Program z roku 2006, který se stal jakousi předlohou pro nový reformní zákon. V praktické části jsou uvedeny konkrétní změny, které nový zákon přináší, včetně dopadů na vybrané sociální skupiny obyvatel -- nepojištění, zaměstnavatelé, rodiny s dětmi, senioři a lidé s tzv. "pre-existing conditions". Vzhledem k tomu, že reforma zdravotnictví je do značné míry také tématem politickým, jsou v závěru práce uvedeny vybrané názory zastánců i odpůrců této reformy.
Klíčová slova:
Health Insurance Exchnage; zdravotní pojištění v USA; Massachusetts Mandatory Health Insurance Program ; Medicare; reforma; The Patient Protection and Affordable Care Act; zdravotní péče v USA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Institut managementu zdravotnických služeb
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 2. 2011
Datum podání práce:
30. 4. 2012
Datum obhajoby:
01.03.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35808_xhork14.pdf [853,05 kB]
Oponentura:
24676_lesetion.pdf [834,80 kB]
Hodnocení vedoucího:
35808_striteru.pdf [95,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35808/podrobnosti