Comparation of business plan and business reality: Design Towels entering Czech market

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Comparation of business plan and business reality: Design Towels entering Czech market
Autor práce:
Tabernaus, Miroslav
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Dvořáček, Jiří
Osoba oponující práci:
Nicolaysen, Andreas
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The targets of this Master thesis were to analyse the mistakes that an entrepreneur tends to make when creating a business plan, and make recommendations on how to avoid these mistakes. The method used was empirical learning, i.e. the author has created a business plan, started the new venture, and six months later analysed the deviations of business plans from the business reality. As the main reasons for deviations were named poor market research, no contractual agreements on minimum performance of a business partner, mistakes in an internet research of competition and of legal requirements, and over-optimistic expectations. The recommendations to new entrepreneurs also included creation of an assumption tree, a detailed sales plan, scenarios for normally unexpected situations and finding ways to avoid high fixed costs in the beginning. The overall finding was that business planning is a wortwhile activity.
Klíčová slova:
business plan; business reality; entrepreneur

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 10. 2010
Datum podání práce:
8. 5. 2011
Datum obhajoby:
30.05.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
30485_xtabm07.pdf [567,28 kB]
Oponentura:
24598_Nicolaysen.pdf [488,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
30485_dvoracek.pdf [327,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/30485/podrobnosti