Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Mobilní web v prostředí firmy

Autor práce: Pivec, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Osoba oponující práci: Novák, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Mobilní web v prostředí firmy
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je v teoretické části je rozebrat problematiku posunu mobilních technologií v rámci využití mobilních webových stránek včetně jejich výhod a omezení. Praktická část zahrnuje studii webových a mobilních stránek O2 Active společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. a doporučení k využití mobilních webových stránek vycházející z analýz webových stránek Vysoké školy ekonomické Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.
Klíčová slova: Mobilní webové stránky; Webové stránky Telefónica; Vývoj mobilních technologií

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu informací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Mobilní web v prostředí firmy
Překlad názvu: Mobile Web in the Business Environment
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is an analysis of possible ways how to use mobile technologies for accessing online data sources (e.g.. web pages). The practical part is based on a study of the web presentation of O2 Active portal of Telefonica Czech Republic, a.s. with accent to the mobile version. Based on this I prepared a design and functional proposal of new mobile web presentation/site of University of Economics Faculty of Management in Jindřichův Hradec and it includes all new trends and takes in to consideration current web analytics of university's web portal.
Klíčová slova: Mobile websites; Telefónica websites; Mobile technology

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Information Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 4. 2011
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 01.06.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce37326_xpivj09.pdf [6,20 MB]
Veřejná příloha6741_xpivj09.pdf [72,77 kB]
Oponentura24899_xnovm132.pdf [268,73 kB]
Hodnocení vedoucího37326_kincl.pdf [55,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/37326/podrobnosti