Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza závislosti podpory prostředí pro podnikání a inovace na ukazatelích ekonomické výkonnosti regionů v ČR v rámci programu Prosperita v Operačním programu Podnikání a Inovace 2007-2013

Autor práce: Kunčíková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pělucha, Martin
Osoba oponující práci: Květoň, Viktor

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza závislosti podpory prostředí pro podnikání a inovace na ukazatelích ekonomické výkonnosti regionů v ČR v rámci programu Prosperita v Operačním programu Podnikání a Inovace 2007-2013
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou programu podpory Prosperita, který je součástí Operačního programu Podnikání a Inovace v období 2007-2013. Hlavním cílem uvedeného programu podpory je podporovat zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace. Bližší analýza je zaměřena na zjištění, zda je možné pozorovat závislost mezi dosaženou ekonomickou výkonností regionu a objemem přijatých dotací v rámci programu podpory Prosperita. Dosažená ekonomická výkonnost bude hodnocena na základě vybraných indikátorů.
Klíčová slova: regionální výkonnost; Inovace; Prosperita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza závislosti podpory prostředí pro podnikání a inovace na ukazatelích ekonomické výkonnosti regionů v ČR v rámci programu Prosperita v Operačním programu Podnikání a Inovace 2007-2013
Překlad názvu: Analysis of depency of support of environment for enterpreneuship and innovation on indicators of economic performance of regions of the Czech Republic in the programme of support Prosperity belonging under Programme Enterpreneuship and Innovation Programme during period 2007-2013
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The Master Thesis deals with the topic of the programme of support Prosperity, which is a part of Enterpreneurship and Innovation Programme during period 2007-2013. The main objective of the programme Prosperity is to facilitate the access to finance for the start-ups and further development of the infrastastructure for industrial research, technological development and innovation. Further analysis is focused on finding if there exists any dependency between regional economic performance and amount of received financial support from the programme Prosperity. Achieved regional economic performance will be evaluated based on selected indicators.
Klíčová slova: innovation; Prosperity; regional economic performance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 7. 2011
Datum podání práce: 22. 12. 2011
Datum obhajoby: 05.06.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce32597_xkunm18.pdf [1,88 MB]
Oponentura26657_kvev01.pdf [77,45 kB]
Hodnocení vedoucího32597_pelucham.pdf [346,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/32597/podrobnosti