Analýza závislosti podpory prostředí pro podnikání a inovace na ukazatelích ekonomické výkonnosti regionů v ČR v rámci programu Prosperita v Operačním programu Podnikání a Inovace 2007-2013

Autor práce:
Kunčíková, Michaela
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pělucha, Martin
Osoba oponující práci:
Květoň, Viktor

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza závislosti podpory prostředí pro podnikání a inovace na ukazatelích ekonomické výkonnosti regionů v ČR v rámci programu Prosperita v Operačním programu Podnikání a Inovace 2007-2013
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou programu podpory Prosperita, který je součástí Operačního programu Podnikání a Inovace v období 2007-2013. Hlavním cílem uvedeného programu podpory je podporovat zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace. Bližší analýza je zaměřena na zjištění, zda je možné pozorovat závislost mezi dosaženou ekonomickou výkonností regionu a objemem přijatých dotací v rámci programu podpory Prosperita. Dosažená ekonomická výkonnost bude hodnocena na základě vybraných indikátorů.
Klíčová slova:
regionální výkonnost; Inovace; Prosperita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Národohospodářská fakulta

Název katedry:
Katedra regionálních studií

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza závislosti podpory prostředí pro podnikání a inovace na ukazatelích ekonomické výkonnosti regionů v ČR v rámci programu Prosperita v Operačním programu Podnikání a Inovace 2007-2013
Překlad názvu:
Analysis of depency of support of environment for enterpreneuship and innovation on indicators of economic performance of regions of the Czech Republic in the programme of support Prosperity belonging under Programme Enterpreneuship and Innovation Programme during period 2007-2013
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The Master Thesis deals with the topic of the programme of support Prosperity, which is a part of Enterpreneurship and Innovation Programme during period 2007-2013. The main objective of the programme Prosperity is to facilitate the access to finance for the start-ups and further development of the infrastastructure for industrial research, technological development and innovation. Further analysis is focused on finding if there exists any dependency between regional economic performance and amount of received financial support from the programme Prosperity. Achieved regional economic performance will be evaluated based on selected indicators.
Klíčová slova:
innovation; Prosperity; regional economic performance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Economics

Název katedry:
Department of Regional Studies

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 7. 2011

Datum podání práce:
22. 12. 2011

Datum obhajoby:
05.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
32597_xkunm18.pdf [1,88 MB]

Oponentura:
26657_kvev01.pdf [77,45 kB]

Hodnocení vedoucího:
32597_pelucham.pdf [346,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/32597/podrobnosti