Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Využití psychodiagnostických metod v personálním řízení

Autor práce: Pařízková, Dana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Osoba oponující práci: Campbell, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití psychodiagnostických metod v personálním řízení
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá možnostmi využití psychodiagnostických nástrojů při výběru zaměstnanců. Teoretická část pojednává o teoretických východiscích týkajících se výběru zaměstnanců, psychodiagnostiky a fluktuace. Pozornost je věnována zejména efektivnímu nastavení výběrové procedury s důrazem na využití psychodiagnostických nástrojů (dotazníků a testů) jakožto prostředku ke snížení fluktuace zaměstnanců, a tedy k zefektivnění řízení lidských zdrojů. Praktická část se zabývá analýzou, zkoumá-ním a srovnáním vybraných psychodiagnostických nástrojů společností Motiv P s.r.o., cut-e czech s.r.o., Assessment Systems s.r.o. a TCC Online s.r.o., a to na základě pře-dem vydefinovaných kritérií a charakteristik klíčových pro implementaci těchto nástro-jů v konkrétní firmě při výběru operátorů call centra. Výsledkem diplomové práce je doporučení konkrétních psychodiagnostických nástrojů, jež by na základě cílů, účelu a potřeb konkrétní společnosti přispěly ke snížení fluktuace těchto zaměstnanců.
Klíčová slova: call centrum; fluktuace; dotazník; test; psychodiagnostika; Výběr pracovníků

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití psychodiagnostických metod v personálním řízení
Překlad názvu: Use of Methods of Psychological Diagnostics in Human Resources Management
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the possibilities of the use of psychological assessment tools in selecting of employees. The theoretical part discusses the theoretical background of selection of employees, turnover and psychological assessment. Attention is paid to the efficient selection procedure with emphasis on the use of psychological assess-ment tools (questionnaires and tests) as a mean to reduce staff turnover, and thus to more effective management of human resources. The practical part deals with the analysis, examination and comparison of selected psychological instruments avail-able by company Motiv P s.r.o., cut-e czech s.r.o., Assessment Systems s.r.o. and TCC Online s.r.o., on the basis of pre-defined crucial criteria and characteristics for the implementation of these instruments in a particular company in the selection of call center operators. The result of this thesis is recommendation of specific psychological assessment instruments that according to aims, purpose and needs of particular company would help to reduce turnover of employees.
Klíčová slova: psychological diagnostics; call centre; turnover; questionnaire; test; Selection of employees

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 5. 2011
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 05.06.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce32167_xpard06.pdf [5,12 MB]
Neveřejná přílohaNeveřejný soubor
Oponentura26036_camj01.pdf [325,33 kB]
Hodnocení vedoucího32167_stritesm.pdf [47,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/32167/podrobnosti