Quantitative approach to short-term financial planning

Autor práce: Voráček, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Osoba oponující práci: -

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Quantitative approach to short-term financial planning
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The aim of this study is to certify the legitimacy of employing quantitative methods in the day-to-day business practice. The task is approached as a case study of a real-life financial planning process. I work with the financial data of POS Media Czech Republic (a media company providing point-of-sale advertising solutions). My intention is to simulate the projection of a pro forma income statement with the use of quantitative methods. More specifically, I am applying time series prediction techniques in order to forecast POS Media's sales. The goal is, first, to demonstrate that quantitative techniques can be handled even with limited statistical background and, second, to discuss the relevancy of the obtained results. In the methodical part of my thesis I deal with the theoretical aspects of financial planning. I further describe various methods of sales forecasting (qualitative vs. quantitative). Special emphasis is put on time series prediction methods. In the application part I provide a short description of POS Media and its business. I use time series decomposition techniques to predict POS Media's sales in 2012. Consequently, I outline the rest of the pro forma income statement.
Klíčová slova: time series decomposition; time series prediction; sales forecasting; pro forma income statement; quantitative methods; financial planning

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2011
Datum podání práce: 5. 5. 2012
Datum obhajoby: 07.06.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce33559_xvorl08.pdf [1,67 MB]
Hodnocení vedoucího33559_hnilica.pdf [99,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/33559/podrobnosti