Analýza investičních certifikátů na českém trhu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza investičních certifikátů na českém trhu
Autor práce:
Rychtaříková, Jana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Radová, Jarmila
Osoba oponující práci:
Dobrovolný, Marek
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá investičními certifikáty na českém burzovním trhu. Nejprve se vypořádává s charakteristikou několika základních druhů certifikátů se zaměřením na druhy, které se obchodují právě v České republice. Jsou zde popsány hlavní rysy jejich fungování a vztah k podkladovému aktivu. Výnosnost je pro přehlednost vždy znázorněna grafem. V prakticky orientované části jsou nejprve představeny certifikáty kótované na Burze cenných papírů Praha a.s. z hlediska jejich základních vlastností jako jsou data emise a splatnosti, emitent, poměr odběru a podkladové aktivum. Poslední kapitola se pak věnuje výnosnosti jednotlivých certifikátů ve vzájemné komparaci a srovnání s přímou investicí do podkladového aktiva. Nechybí ani zmínka o historické zkušenosti s již splacenými certifikáty.
Klíčová slova:
turbo certifikáty; garantované certifikáty; bonus certifikáty; diskont certifikáty; basket certifikáty; investiční certifikáty; indexové certifikáty; Burza cenných papírů Praha

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 3. 2012
Datum podání práce:
10. 6. 2012
Datum obhajoby:
12.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36628_xrycj08.pdf [442,94 kB]
Oponentura:
27618_xdobm13.pdf [167,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36628/podrobnosti