Spracovanie šablón pre open-source eshop riešenie - Prestashop a podnikateľský plán pre ich distribúciu.

Autor práce: Staš, Andrej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Osoba oponující práci: Žamberský, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Spracovanie šablón pre open-source eshop riešenie - Prestashop a podnikateľský plán pre ich distribúciu.
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Práca nadväzuje na web Prestastyle.com, ktorý som založil v prvej polovici roka 2010. Spočiatku sa jednalo o nekomerčný projekt, kde mohli užívatelia nájsť voľne dostupnú šablónu pre Prestashop - open-source riešenie pre prevádzku internetového obchodu. Tú bolo možné jednoducho stiahnuť, aplikovať na svoj eshop a tým zmeniť jeho vzhľad. Z osobných dôvodov som sa po čase projektu prestal venovať a práve vďaka tejto diplomovej práci chcem znova obnoviť svoj pôvodný zámer. Teraz však budem poskytovať i platené šablóny a moduly, ktoré budú kvalitou prevyšovať konkurenciu a užívateľ za svoje peniaze získa hodnotný produkt. V práci popisujem kompletný proces prestavby projektu Prestastyle.com - stanovujem si ciele, analyzujem požiadavky, definujem svojich užívateľov. Následne predstavujem svoj podnikateľský plán, v ktorom hodnotím konkurečné weby a popisujem svoje konkurenčné výhody. Dostávam sa k návrhu svojho technického riešenia a napokon až po samotnú realizáciu. Nachádzajú sa tu rôzne postrehy a riešenia problémov, na ktoré som počas vývoja narazil. V závere popisujem testovanie webu a šablón, analyzujem výstupné data z chovania užívateľov a porovnávam ich so stanoveným cieľmi. Hodnotím konečné výsledky a prínos projektu.
Klíčová slova: prestashop; e-commerce; šablóny

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Spracovanie šablón pre open-source eshop riešenie - Prestashop a podnikateľský plán pre ich distribúciu.
Překlad názvu: Creating of themes for an open-source eshop solution - Pretashop and a business plan for their distribution
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The diploma thesis is based on the web Prestastyle.com that was founded in the first half of 2010. Initially it was a non-commercial project where users could find one free Prestashop theme that was ready for download and might be applied for eshop. (Prestashop is open-source solution for eshops) Due to personal reasons I stopped to build the project after short time. By this work I want to continue in the original intention. However, there should be more than just free themes. I want to offer also paid themes and modules of high quality so the users get valuable products. I describe the complete process of reconstruction of Prestastyle project -- setting the goals, analyzing of requirements, defining of users. As well, I present my business plan, which includes also a description of competitive sites and shows my advantages. Then I get to the technical solution and the realisation. There are variety of insights to problems I encoutered during the development. At the end I describe testing of the project and themes, I analyze results and compare them with the set objectives. I evaluate the final results and benefits of the work.
Klíčová slova: themes; prestashop; e-commerce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 11.06.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce35413_xstaa00.pdf [14,25 MB]
Oponentura25345_xzamm03.pdf [283,40 kB]
Hodnocení vedoucího35413_bruckner.pdf [159,86 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/35413/podrobnosti