Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Komunitní marketing na Fakultě informatiky a statistiky VŠE Praha

Autor práce: Vitinger, Aleš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Basl, Josef
Osoba oponující práci: Mazouch, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komunitní marketing na Fakultě informatiky a statistiky VŠE Praha
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je analyzovat možnosti komunitního marketingu a jeho využití pro účely FIS VŠE. Analýza pokrývá sociální sítě obecně -- jejich vznik, vývoj a popis současných dominantních sítí. Druhou části analýzy je studie marketingového využití sociálních sítí, obzvlášť s přihlédnutím na česká specifika a zdejší využívání těchto služeb. Jako podklad pro formulaci strategie komunitního marketingu FIS VŠE je zpracována konkurenční analýza, která mapuje implementaci komunitního marketingu na konkurenčních vysokých školách v Česku a také na špičkových univerzitách v zahraničí. Z této analýzy vyplývá jednak relativní umístění FIS VŠE mezi konkurencí a jednak popis použitelných "best practises" pro formulaci vlastní strategie. Zkušenosti z analýzy jsou využity ve formulaci Strategie komunitního marketingu FIS VŠE, která nabízí rámec pro práci týmu sociálních médií, který ji realizuje. Strategie je zpracována stručnou formou v 6 dokumentech, z části také v interaktivní podobě pomocí Google Spreadsheets tak, aby ji bylo možné snadno převzít, adaptovat a využít. V ostatních dokumentech jsou definována pravidla, cíle a metriky komunitního marketingu. Kromě nich strategie nabízí tipy na konkrétní obsah tak, jak byly zjištěny pomocí analýzy konkurenčních řešení.
Klíčová slova: Facebook; komunitní marketing; strategie komunitního marketingu; sociální sítě; Twitter

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komunitní marketing na Fakultě informatiky a statistiky VŠE Praha
Překlad názvu: Social Media Marketing of The Faculty of Informatics and Statistics VŠE Prague
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main goal of this thesis is to analyze possibilities of social media marketing and its use for the purposes of FIS VŠE. The analysis covers social networking sites and their evolution, including description of current major social networking sites. The marketing potential of social networking sites is analyzed in the second part of general analysis with special attention to specifics of Czech market and use of social networking sites in Czech republic. There was a competitive analysis done as a base for the formulation of social media marketing strategy of FIS VŠE. The competitive analysis compares other Czech technical universities and describes the position of FIS VŠE in comparison with those. Another analysis was made comparing foreign top technical universities to find and describe best practices in social media marketing that could be used in the strategy for FIS VŠE. Findings of both analyses were used in formulation of Social media marketing strategy of FIS VŠE which offers a framework for the work of social media team. The strategy is prepared in a brief form of 6 documents. The basic documents and processes are covered by an interactive tool prepared using Google Spreadsheet. This tool is ready to use by the social media team. Other parts of the strategy cover Rules, Metrics and Content tips. The strategy can be adopted as a whole or used to inspire and adopt only smaller parts.
Klíčová slova: Twitter; Facebook; ocial media marketing strategy; social networking sites; Social media marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2010
Datum podání práce: 31. 5. 2011
Datum obhajoby: 11.06.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce28026_xvita04.pdf [2,25 MB]
Oponentura25210_mazouchp.pdf [37,29 kB]
Hodnocení vedoucího28026_basl.pdf [35,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/28026/podrobnosti