Transformace výsledku hospodaření na daňový základ ve státech EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Transformace výsledku hospodaření na daňový základ ve státech EU
Autor práce:
Semerádová, Markéta
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Procházka, David
Osoba oponující práci:
Skálová, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato diplomová práce propojuje účetní a daňové aspekty problematiky vykazování účetního zisku a jeho následné úpravy na základ daně z příjmů právnických osob. Vysvětluje, jak je upravován účetní výsledek hospodaření na daňový základ, a jak se přistupuje k aplikaci IFRS při sestavení účetních závěrek všech společností, a to v České republice a v ostatních členských státech Evropské unie.
Klíčová slova:
IFRS; výsledek hospodaření; daňový základ

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 2. 2012
Datum podání práce:
1. 6. 2012
Datum obhajoby:
15.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36290_xsemm09.pdf [1,13 MB]
Oponentura:
25824_skaj01.pdf [30,31 kB]
Hodnocení vedoucího:
36290_prochazd.pdf [204,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36290/podrobnosti