Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Dotazníkové šetření kvality života

Autor práce: Šištíková, Markéta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Malá, Ivana
Osoba oponující práci: Vild, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dotazníkové šetření kvality života
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce je popsání vytváření a vyhodnocování dotazníkových šetření, včetně výběru respondentů a přesného formulování dotazníku. Zaměřuje se na oblast marketingu a také na lékařské prostředí, a s tím související dotazníková šetření kvality života pacientů. Snahou je definovat kvalitu života pro účely vytváření dotazníkových šetření. Jsou popsány nejdůležitější dotazníky kvality života pacientů, které jsou rozšířené po celém světě a velmi využívané v dnešní době (dotazník SF-36, EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-CX24, EG-5D).
Klíčová slova: škály odpovědí; statistické charakteristiky; formulace dotazů; způsoby dotazování; kvalita života; výběrové postupy; pacient; dotazníková šetření

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dotazníkové šetření kvality života
Překlad názvu: Surveys of quality of life
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main aim of this bachelor thesis is to describe creation and evaluation of surveys, including selection of respondents and accurate formulation of the questionnaire. Thesis is focused on marketing and an medical environment and in relation to the quality of life survey. Endeavor of this thesis is to define quality of life for questionnaires examination creation. There are described the most important questionnaire examination of quality of life, that are known throughout the world and are used nowadays (questionnaire SF-36, EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-CX24, EG-5D).
Klíčová slova: selection procedures; statistical characteristics; range of responses; questionnaires examination; patient; formulation of question; quality of life; methods of questioning

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 19.06.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce37076_xsism07.pdf [1,15 MB]
Oponentura26348_xvilj09.pdf [30,17 kB]
Hodnocení vedoucího37076_malai.pdf [36,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/37076/podrobnosti