Podstata, závěry a implikace bankovních stress testů EU a MMF

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podstata, závěry a implikace bankovních stress testů EU a MMF
Autor práce:
Benešová, Eliška
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Dobrovolný, Marek
Osoba oponující práci:
Matejašák, Milan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou zátěžových testů jako jednoho z klíčových nástrojů k posuzování finanční stability. Popisuje a porovnává, jak se testy sestavují podle MMF a EU. Zároveň se soustředí na testy EU z roku 2009, 2010 a 2011, které byly předmětem velké kritiky, a popisuje příčiny, které k této situaci vedly. Dále se práce zabývá reakcí finančních trhů na zveřejněné výsledky.
Klíčová slova:
EU; MMF; finanční stabilita; stress testy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 10. 2011
Datum podání práce:
15. 8. 2012
Datum obhajoby:
21.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33845_xbene06.pdf [560,96 kB]
Oponentura:
27738_xmatm37.pdf [34,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33845/podrobnosti