Srovnání účetních výkazůí v ČR a SR, porovnání vybraných společností v ČR a SR za pomoci finanční analýzy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Srovnání účetních výkazůí v ČR a SR, porovnání vybraných společností v ČR a SR za pomoci finanční analýzy
Autor práce:
Germanová, Katarína
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Singerová, Jana
Osoba oponující práci:
Skálová, Jana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je srovnat jednotlivé vybrané výkazy účetní závěrky mezi Českou a Slovenskou republikou, poukázat na odlišnosti ve formální i v obsahové stránce a na příkladě slovenského a českého podniku zhodnotit finanční zdraví podniků za pomoci vybraných ukazatelů z finanční analýzy. Práce je rozdělená do tří kapitol. První se věnuje základní charakteristice jednotlivých výkazů a popisuje finanční analýzu. Druhá srovnává jednotlivé výkazy u obou zemí a poukazuje na odlišnosti, které jsou většinou srovnávané v tabulkách, kvůli přehlednosti. Poslední kapitola je věnovaná samotní finanční analýze českého a slovenského podniku. Tato kapitola, je doplněna o tabulky, za pomocí kterých je lépe vysvětlena daná problematika. Přílohy se skládají z rozvahy a výkazu zisku a ztráty obou podniků v úplném znění, a také z jejich horizontálních a vertikálních analýz.
Klíčová slova:
finanční analýza; výroční zpráva; účetní závěrka; výkaz zisku a ztráty; rozvaha

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 3. 2012
Datum podání práce:
5. 6. 2012
Datum obhajoby:
26.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37153_xgerk00.pdf [1,04 MB]
Oponentura:
27447_skaj01.pdf [28,86 kB]
Hodnocení vedoucího:
37153_xsinj900.pdf [116,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37153/podrobnosti