Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Tvorba webových aplikací v JSF PrimeFaces

Autor práce: Macoun, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Osoba oponující práci: Šlajchrt, Zbyněk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Tvorba webových aplikací v JSF PrimeFaces
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zaměřuje na tvorbu webových aplikací, primárně na technologii JSF s využitím frameworku PrimeFaces. Jejím cílem je popis obou těchto technologií a poté i jejich srovnání s nejužívanější technologií určenou pro webovou tvorbu, PHP. Způsob tvorby v JSF a PrimeFaces je v práci rozebrán podrobně a následně ukázán na příkladu. Pokud má čtenář minimální znalosti z oblasti webové tvorby a rozumí principům objektově orientovaného programování, je schopen z textu pochopit základy práce s JSF a PrimeFaces a povšimnout si výhod, které tyto technologie přinášejí. Informace uvedené v práci jsou přínosné například z hlediska volby mezi dvěma nástroji pro webovou tvorbu, Javou a PHP. Informace uvedené v práci jsou podloženy funkční ukázkovou aplikací, jejíž zdrojový kód je součástí příloh. Práce se nejprve věnuje současným webovým technologiím s důrazem na programovací jazyky PHP a Java. Následně popisuje tvorbu webových aplikací v Java EE a zaměřuje se na frameworky JSF a PrimeFaces. Nakonec je jako součást práce vytvořena ukázková webová aplikace a popsána její architektura.
Klíčová slova: JSF; Java EE; webová aplikace; PrimeFaces; jQuery; PHP; Java

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Tvorba webových aplikací v JSF PrimeFaces
Překlad názvu: Web applications creation using JSF PrimeFaces
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The work is focused on creation of web applications, primary on JSF technology with usage of PrimeFaces framework. Intention of the work is description of both technologies and comparison of them to the most widely used web technology, PHP. The way of creation using JSF and PrimeFaces is described in detail and shown on an example. Thanks to the work a reader is able to understand basics of work with JSF with PrimeFaces if he has basic knowledge of web technologies and object oriented programming. Also the reader is able to notice advantages afforded by these technologies. Information in the work is useful for example in case of choosing between two widely used web technologies, PHP and Java. It is practically shown in functional example application. Its source code is enclosed. At first there are explained today's web technologies with PHP and Java programming languages highlighted. After that web creation using Java EE and frameworks JSF and PrimeFaces is focused on. At the final part the example application is created and its architecture is described.
Klíčová slova: jQuery; PHP; web application; Java EE; PrimeFaces; Java; JSF

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 12. 2011
Datum podání práce: 9. 5. 2012
Datum obhajoby: 26.06.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce35513_xmacj64.pdf [1,57 MB]
Veřejná příloha6735_xmacj64.png [1,26 MB]
Veřejná příloha6824_xmacj64.zip [474,34 kB]
Veřejná příloha6825_xmacj64.zip [10,15 MB]
Oponentura24961_xslaz900.pdf [107,49 kB]
Hodnocení vedoucího35513_pavjar.pdf [180,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/35513/podrobnosti