Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Prevence před ztrátou dat (Data Loss Prevention)

Autor práce: Čermák, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Osoba oponující práci: Kališ, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Prevence před ztrátou dat (Data Loss Prevention)
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je poskytnout základní informace z oblasti ochrany před úniky firemních dat. V teoretické části budou popsány základní principy a možnosti, které tato oblast nabízí, včetně důvodů, proč se ochranou dat vůbec zabývat. Dále v praktické části proběhne zavedení a testování vybraných funkcionalit poskytovaných na poli DLP open-source řešení. V oblasti DLP je jen málo obsáhlejších textů v českém jazyce, tato práce by tedy měla sloužit k získání základních informací ohledně této oblasti.
Klíčová slova: Únik dat; Zneužití dat; Bezpečnost firemních sítí; Ochrana před únikem dat

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Prevence před ztrátou dat (Data Loss Prevention)
Překlad názvu: Data Loss Prevention
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to provide basic information from the field of the data loss prevention. In theoretical part, fundamental principles and options of DLP will be described, including reasons why use this type of protection. Next, in practical part, will be described establishment and testing of selected functions provided by open-source DLP solutions. There are just few comprehensive materials regarding the DLP in Czech language, so this thesis should be used for acquiring basic information for this technology field.
Klíčová slova: Data leak; Security of company network; Data loss prevention; Data abuse

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 1. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 26.06.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce35471_xcert00.pdf [1,71 MB]
Oponentura24738_Kališ.pdf [549,24 kB]
Hodnocení vedoucího35471_pavlicek.pdf [164,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/35471/podrobnosti