Teorie optimální měnové oblasti a vstup ČR do EMU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Teorie optimální měnové oblasti a vstup ČR do EMU
Autor práce:
Vála, Vladimír
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Koderová, Jitka
Osoba oponující práci:
Kučera, Lukáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda Evropská měnová unie splňuje kritéria optimální měnové oblasti, vyhodnotit nominální a reálnou konvergenci České republiky k EMU a zhodnotit přínosy a náklady plynoucí ze zavedení společné měny v České republice. Uvádím základní kritéria optimální měnové oblasti a zjišťuji, zda jsou v rámci EMU splněny. Jde o tři hospodářská kritéria, tři politická kritéria, kritérium sladěnosti hospodářského cyklu a také zde zmiňuji Brownovy testy a Klausova "českolipská" kritéria. Práce také analyzuje, zda Česká republika splňuje Maastrichtská (nominální) konvergenční kritéria a do jaké míry je dosaženo reálné konvergence. V závěru jsou uvedeny přínosy a náklady spojené s členstvím v Evropské měnové unii pro Českou republiku.
Klíčová slova:
reálná konvergence; Maastrichtská kritéria; optimální měnová oblast; euro; Evropská měnová unie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 4. 2012
Datum podání práce:
28. 5. 2012
Datum obhajoby:
25.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37478_xvalv00.pdf [1,01 MB]
Oponentura:
27607_xkucl21.pdf [31,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37478/podrobnosti