Aplikace metody Data Envelopment Analysis na vybrané bankovní instituce

Autor práce: Pak, Anastassiya
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Křížek, Tomáš
Osoba oponující práci: Witzany, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aplikace metody Data Envelopment Analysis na vybrané bankovní instituce
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce uvádí aplikaci neparametrické metody Data Envelopment Analysis na osm vybraných bankovních institucí působících na českém trhu v období let 2007 až 2010 za účelem měření jejich technické efektivnosti. Práce se skládá ze dvou velkých částí -- teoretické a praktické. V první části jsou přiblíženy hlavní zásady a předpoklady metody DEA, způsoby její aplikace v praxi a další teoretické znalosti nutné pro druhou část práce. V praktické části se stručně shrnuje vývoj bankovního trhu v období let 2007 až 2010, popis softwarové aplikace použité pro provedení měření a nakonec jsou v této části prezentovány výsledky měření a jejich interpretace s diskutováním základních příčin neefektivnosti bankovních institucí.
Klíčová slova: měření efektivnosti banky; relativní efektivnost banky; Data Envelopment Analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aplikace metody Data Envelopment Analysis na vybrané bankovní instituce
Překlad názvu: Application of Data Envelopment Analysis on selected banking institutions
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The following thesis documents application of Data Envelopment Analysis method on the sample of eight banks which were functioning on the Czech banking market during the period 2007 -- 2010 in order to measure their technical efficiency. Thesis consists of two major parts -- theoretical and practical one. The first part includes main principles, areas of application of the method and theoretical base of the DEA which will be used in the practical part. Second part presents brief description of the trends on the Czech banking market and it's development during the period 2007 -- 2010. Practical part also contains results of the measurement, its interpretation and analysis of main reasons of banks' inefficiency.
Klíčová slova: measurement of technical efficiency; Data Envelopment Analysis; technical efficiency

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2010
Datum podání práce: 1. 1. 2012
Datum obhajoby: 28.06.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce27970_xpaka00.pdf [2,17 MB]
Oponentura27976_witzanyj.pdf [244,45 kB]
Hodnocení vedoucího27970_xkrit10.pdf [33,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/27970/podrobnosti