Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Využití architektury MVC na platformě .NET

Autor práce: Ježek, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Osoba oponující práci: Švec, Václav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití architektury MVC na platformě .NET
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá využitím technologie MVC (Model View Controller) v oblasti vývoje webových aplikací na platformě ASP.NET. Zejména pak využitím nejnovější verze ASP.NET MVC 3. Práce v první části popisuje architekturu MVC a v druhé částí se zabývá jejím využitím v různých částí webových aplikací a srovnáním s PHP.
Klíčová slova: ASP.NET MVC; Model View Controller (MVC); .NET; ASP.NET; Razor

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití architektury MVC na platformě .NET
Překlad názvu: Using the MVC architecture on . NET platform
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with usage of MVC (Model View Controller) technology in web development on ASP.NET platform from Microsoft. Mainly it deals with latest version of framework ASP.NET MVC 3. First part describes MVC architecture and the second describes usage of MVC in certain parts of web application an comparing with PHP.
Klíčová slova: .NET; ASP.NET; Razor; Model View Controller (MVC); ASP.NET MVC

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2011
Datum podání práce: 27. 6. 2012
Datum obhajoby: 27.08.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce33217_xjezd00.pdf [2,38 MB]
Oponentura24740_Švec.pdf [110,28 kB]
Hodnocení vedoucího33217_buchalc.pdf [109,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/33217/podrobnosti