Financial Planning and Financial Analysis of a Limited Liability Company

Autor práce: Strebeľová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pevná, Jana
Osoba oponující práci: Jankůj, Miroslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Financial Planning and Financial Analysis of a Limited Liability Company
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Composition of financial plan for year 2012 and executing financial analysis of a limited liability company. In composition of financial plan were used three variant -- an optimistic, a realistic and a pesimistic. Used methods of financial analysis were analysis of absolute indicators and financial ratios, including logaritmical decomposition of Return on Equity. Comparing each of those variants with reality valid on May 31, 2012.
Klíčová slova: logaritmical decomposition of Return on Equity; vertical analysis; horizontal analysis; analysis of financial ratios; analysis of absolute indicators; financial analysis; short-term financial plan; financial planning

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2011
Datum podání práce: 30. 6. 2012
Datum obhajoby: 12.09.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce30121_xsvov17.pdf [4,80 MB]
Veřejná příloha7292_xsvov17.pdf [91,58 kB]
Veřejná příloha7293_xsvov17.pdf [99,96 kB]
Oponentura28027_xjanm119.pdf [134,66 kB]
Hodnocení vedoucího30121_pevnaja.pdf [142,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/30121/podrobnosti