Řízení oběžných aktiv ve firmě

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Řízení oběžných aktiv ve firmě
Autor práce:
Loštická, Lenka
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Stejskalová, Irena
Osoba oponující práci:
Harantová, Monika
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na oběžná aktiva a jejich řízení. Teoretická část obsahuje základní informace o rozdělení majetku společnosti, jeho charakteristikách a podrobně popisuje možnosti oceňování aktiv, oběžná aktiva a metody řízení zásob. Praktická část analyzuje systém řízení oběžných aktiv ve vybrané společnosti, porovnává zjištěné skutečnosti s konkurencí, identifikuje případné nedostatky a navrhuje změny pro zlepšení stavu.
Klíčová slova:
objednávky; inventura; řízení zásob; oběžná aktiva; pohledávky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 4. 2010
Datum podání práce:
26. 7. 2012
Datum obhajoby:
12.09.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
27201_xlosl00.pdf [1,36 MB]
Veřejná příloha:
7277_xlosl00.pdf [182,53 kB]
Veřejná příloha:
7278_xlosl00.pdf [307,16 kB]
Veřejná příloha:
7279_xlosl00.pdf [249,80 kB]
Veřejná příloha:
7280_xlosl00.pdf [331,73 kB]
Veřejná příloha:
7281_xlosl00.pdf [571,21 kB]
Veřejná příloha:
7282_xlosl00.pdf [510,62 kB]
Veřejná příloha:
7283_xlosl00.pdf [219,89 kB]
Veřejná příloha:
7284_xlosl00.pdf [344,98 kB]
Veřejná příloha:
7285_xlosl00.pdf [225,15 kB]
Veřejná příloha:
7286_xlosl00.pdf [414,55 kB]
Veřejná příloha:
7287_xlosl00.pdf [644,70 kB]
Veřejná příloha:
7288_xlosl00.pdf [421,29 kB]
Veřejná příloha:
7289_xlosl00.pdf [117,59 kB]
Oponentura:
28278_xharm16.pdf [98,79 kB]
Hodnocení vedoucího:
27201_stejskai.pdf [92,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/27201/podrobnosti