Revision of Reporting Insurance Events in the Company ING Životní Pojišťovna N.V.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Revision of Reporting Insurance Events in the Company ING Životní Pojišťovna N.V.
Autor práce:
Navrátilová, Tereza
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Halík, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of my thesis is to clarify several processes in the settlement of claims in ING Life Insurance NV, Czech Republic branch, the analysis of the current situation of reporting claims, processing, analysis, presenting some recommendations for improvement of the current situation. Another goal of my diploma thesis is to present the project eLikvidace (eClaims), which helped to simplify the reporting claims and evaluating the benefits of the project. The work is divided into three main chapters. The first is theoretical and the two others are more practical. The contribution of this thesis is the claryficitaion of the processes regarding the reporting of claims, the presentation of the project and evaluation of its benefits for the company and for the clients.
Klíčová slova:
Reporting Insured Events; Claim; Department of Claims

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 11. 2011
Datum podání práce:
1. 5. 2012
Datum obhajoby:
20.09.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34581_xnavt00.pdf [2,32 MB]
Oponentura:
27672_sterbovl.pdf [42,79 kB]
Hodnocení vedoucího:
34581_halik.pdf [43,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34581/podrobnosti