Entry Strategy for the European Union: Republic of Croatia

Autor práce: Merdita, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Osoba oponující práci: Čajka, Radek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Entry Strategy for the European Union: Republic of Croatia
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: More than twenty years after the independence declaration, Republic of Croatia is facing the second biggest step in its history- entry to the European Union. European Union, the world's trade leader, has recognized Croatia as a reliable partner in the future affairs. Croatia shall become a 28th member of the integration on July 1st, 2013. Croatia has experienced many obstacles on the path to the European Union, trying to align its system with the EU's comprehensive legislation. The aim of this thesis is therefore to provide an extensive analysis of the Croatian path to the European Union and to apply the solutions on the further development not only of Croatia but also the remaining candidate countries of the European Union.
Klíčová slova: Stabilisation and Association Process; Accession Negotiations; Croatian National Bank; Convergence Criteria; Republic of Croatia; European Union

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 11. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 20.09.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce34561_xmerh00.pdf [1,33 MB]
Oponentura28520_xcajr01.pdf [41,80 kB]
Hodnocení vedoucího34561_tauser.pdf [8,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/34561/podrobnosti