Věrnostní programy jako nástroj konkurenčního boje proti slevám na příkladu společnosti L Oreal

Autor práce: Ježek, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Osoba oponující práci: Šebová, Petra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Věrnostní programy jako nástroj konkurenčního boje proti slevám na příkladu společnosti L Oreal
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce si klade za cíl optimalizaci a zefektivnění stávajícího věrnostního programu L'Oréal Paris. Teoretická část pojednává o historii, trendech a budoucnosti věrnostních programů a obsahuje unikátní dělení těchto programů. Praktická část je věnována analýzám a vyhodnocení fungování věrnostního klubu L'Oréal Paris, přičemž jsou formulována doporučení na zlepšení procesu jeho fungování.
Klíčová slova: věrnostní program; věrnostní klub; L'Oréal

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Věrnostní programy jako nástroj konkurenčního boje proti slevám na příkladu společnosti L Oreal
Překlad názvu: Loyalty programmes as a tool for competitive fight against price reductions on the example of L'Oréal
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Diploma thesis is focused on the topic of loaylty programmes. First part deals with the history, trends and future of loyalty programmes in general. Second part is devoted to the loyalty programme of L'Oréal Paris, which was analyzed. Based on carried analysis, proper recommendation were suggested in order to improve the processes and effectivity of the loyalty programme.
Klíčová slova: Loyalty; L'Oréal; loyalty programme

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 27.09.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce33060_xjeza04.pdf [2,18 MB]
Oponentura28110_Šebová.pdf [39,93 kB]
Hodnocení vedoucího33060_kralp.pdf [42,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/33060/podrobnosti