La comparación de las reformas económicas y los gobiernos de Evo Morales en Bolivia y de Hugo Chávez en Venezuela

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
La comparación de las reformas económicas y los gobiernos de Evo Morales en Bolivia y de Hugo Chávez en Venezuela
Autor práce:
Karaba, Marcela
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vilímková, Olga
Osoba oponující práci:
Gullová, Soňa
Jazyk práce:
Español
Abstrakt:
Esta tesis analiza los cambios políticos, económicos y sociales en Bolivia bajo el gobierno de Evo Morales y en Venezuela bajo el gobierno de Hugo Chávez. Su objetivo principal es averiguar si Evo Morales sigue los pasos de Hugo Chávez y comparar los resultados de las reformas aplicadas.
Klíčová slova:
Bolivia; Hugo Chávez; Evo Morales; Venezuela

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Romance Languages
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
La comparación de las reformas económicas y los gobiernos de Evo Morales en Bolivia y de Hugo Chávez en Venezuela
Překlad názvu:
A comparison of the economic reforms and governments of Evo Morales in Bolivia and Hugo Chávez in Venezuela
Autor práce:
Karaba, Marcela
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Vilímková, Olga
Osoba oponující práci:
Gullová, Soňa
Jazyk práce:
Spanish
Abstrakt:
This thesis analyzes the political, economic and social changes during the presidency of Evo Morales in Bolivia and Hugo Chávez in Venezuela. Its main goal is to find out whether Evo Morales follows Hugo Chávez directions and to compare the recent results of the applied reforms.
Klíčová slova:
Bolivia; Hugo Chávez; Venezuela; Evo Morales

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Romance Languages
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 12. 2011
Datum podání práce:
2. 6. 2012
Datum obhajoby:
09.10.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34924_xkarm36.pdf [1,14 MB]
Oponentura:
28734_Gullová.pdf [42,29 kB]
Hodnocení vedoucího:
34924_vilimko.pdf [42,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34924/podrobnosti