Railway integration into Prague public transportation

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Railway integration into Prague public transportation
Autor práce:
Králík, Jiří
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Mervart, Michal
Osoba oponující práci:
Kotáb, Jiří
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zmapování a analýza železniční dopravy zapojené do městské hromadné dopravy v Praze. Na základě studie odborné literatury bude zhodnocena efektivita a vhodnost současného zapojení železnice a budou navrženy změny a optimalizace, které by vedly ke zkvalitnění dopravy v Praze. Inspirovat se budu zahraničními vlakovými linkami a také názory cestujících.
Klíčová slova:
železnice; doprava; nádraží; cestující

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 6. 2012
Datum podání práce:
21. 12. 2012
Datum obhajoby:
29.01.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
38124_xkraj88.pdf [2,08 MB]
Oponentura:
29127_xkotj28.pdf [322,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
38124_mervart.pdf [282,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/38124/podrobnosti