Trh práce a diskriminace, generové mzdové rozdíly

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Trh práce a diskriminace, generové mzdové rozdíly
Autor práce:
Turková, Eva
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Macáková, Libuše
Osoba oponující práci:
Nečadová, Marta
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá zkoumáním genderových rozdílů na trhu práce. Cílem práce je zjistit, zda odlišné postavení žen a mužů je způsobeno diskriminačním chováním. Teoretická část práce se věnuje základním pojmům, ekonomickým teoriím a legislativním opatřením genderové diskriminace. Praktická část se zabývá analýzou odlišné zaměstnanosti žen a mužů na trhu práce. Dále se zaměřuje na mzdové rozdíly mezi muži a ženami na národní úrovni a na úrovni EU. Samostatná kapitola je věnována analýze faktorů mzdových rozdílů. Poslední kapitola se zaměřuje na ženy na manažerských a politických funkcích.
Klíčová slova:
Segregace na trhu práce; Gender pay gap; Trh práce; Gender; Rovné příležitosti; Diskriminace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Microeconomics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 6. 2011
Datum podání práce:
15. 12. 2011
Datum obhajoby:
30.01.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
32306_xture04.pdf [2,18 MB]
Oponentura:
29108_necadova.pdf [429,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
32306_macakova.pdf [48,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/32306/podrobnosti