Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Integrated Business Planning

Autor práce: Jurečka, Peter
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Sedláčková, Helena
Osoba oponující práci: Scholleová, Hana; Buchta, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Integrated Business Planning
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Increasing competitive pressures on most markets force companies to continuously review the effectiveness and efficiencies of their operations. Traditional approach to business planning is becoming insufficient to cope with growing requirements on operational excellence. Concept of Integrated Business Planning (IBP) -- constituting the latest development stage of well-known Sales and Operations Planning (S&OP) -- is proposed as the right response on how to master the challenges of globalized economy in this field. The thesis combines theoretical analysis of inefficiencies of traditional S&OP with applied research realized on the case from real business environment. Microeconomic optimization models are employed to demonstrate the sub-optimal outcomes resulting from the lack of cross-functional integration and potentially antagonistic incentives in business planning. Overview of latest best practices in this area further complements the theoretical part of the thesis. Empirical part of the study summarizes author's experience from leading the large scale implementation of IBP concept in the multinational company. Theoretical assumptions of financial benefits of IBP implementation are tested against empirical observations via usage of statistical apparatus. This part may also be viewed as detailed guideline describing the project of IBP implementation. As a result, integrated approach to business planning proves to bring measurable financial as well as non-financial improvements for the company.
Klíčová slova: Integrated Business Planning; Planning Process Optimization; Sales and Operations Planning

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 12. 2009
Datum podání práce: 30. 4. 2013
Datum obhajoby: 30.01.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce23553_xjurp12.pdf [3,50 MB]
Oponentura29057_Buchta.pdf [206,77 kB]
Oponentura29695_scholl.pdf [273,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/23553/podrobnosti