Valuation of Contractual Health Transportation Company

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Valuation of Contractual Health Transportation Company
Autor práce:
Petrikovič, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Jurečka, Jan
Osoba oponující práci:
Malásek, Břetislav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zjištění objektivizované hodnoty podniku smluvní dopravní záchranné služby, a to při zachování stávajícího konceptu podnikání. Ocenění je provedeno k 1. 1. 2012 metodou DCF Equity. Hlavními součástmi ocenění je sestavení a vyhodnocení finanční analýzy podniku, strategická analýza včetně analýzy vnitřního a vnějšího potenciálu. Dále analýza a prognóza generátorů hodnoty a na ní navazující finanční plán.
Klíčová slova:
finanční plán; dopravní záchranná služba; strategická analýza; finanční analýza; ocenění podniku; DCF equity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 3. 2011
Datum podání práce:
31. 1. 2012
Datum obhajoby:
29.01.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
31582_xpetj53.pdf [4,03 MB]
Oponentura:
29607_Malásek.pdf [1,35 MB]
Hodnocení vedoucího:
31582_jurecka.pdf [34,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/31582/podrobnosti