REGULACE CEN NA TRHU LÉČIV

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
REGULACE CEN NA TRHU LÉČIV
Autor práce:
Klingerová, Eliška
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Šíma, Josef
Osoba oponující práci:
Durdisová, Jaroslava
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na analýzu účinnosti státní intervence v podobě externího referencování (ER) ve vybraných zemí EU, jakož i na popis lékové politiky a odlišností ER v analyzovaných zemích. Jsou vybrány Velká Británie a Švédsko jako reprezentanti, kteří neregulují ceny léčiv pomocí ER. Země regulující dle ER zastupují Česká Republika, Maďarsko, Rakousko, Španělsko a Holandsko. Ceny vybraných produktů všech uvedených států jsou přepočteny na ceny výrobce, na které se ER ve většině zemí vztahuje, a po přepočtu nominálním a reálným kurzem jsou následně analyzovány. Nejnižší ceny výrobce vychází v Holandsku a dále ve VB, což dokazuje, že ER nezpůsobuje nižší ceny léčiv v zemích, které ho uplatňují. Další pořadí se liší podle použitého kurzu. Práce rovněž obsahuje analýzu dosahování cenových stropů v ČR. V ČR byly porovnány maximální ceny původce stanovené dle ER (včetně DPH) s průměrnými cenami v lékárnách. U všech analyzovaných léčivých výrobků nedosahují ceny stanovených stropů, což taktéž dokazuje neúčinnost této státní intervence.
Klíčová slova:
cenová regulace léčiv; cena léčivých přípravků; maximální cena; Externí referencování/Vnější cenová reference

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Institutional Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 2. 2012
Datum podání práce:
1. 6. 2012
Datum obhajoby:
05.02.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36393_xklie06.pdf [971,82 kB]
Oponentura:
29447_durdis.pdf [330,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
36393_sima.pdf [276,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36393/podrobnosti