Nehoda a náhoda - Vliv velkých sportovních akcí na nehodovost bezprostředně po nich

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nehoda a náhoda - Vliv velkých sportovních akcí na nehodovost bezprostředně po nich
Autor práce:
Kučera, Petr
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Koblovský, Petr
Osoba oponující práci:
Svoboda, Miroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Pokud je řidič automobilu pod vlivem alkoholu, jízda je nebezpečnější a riziko dopravní nehody podstatně vyšší, než když řidič automobilu alkoholem ovlivněn není. Jednou z příčin dopravních nehod zapříčiněných konzumací alkoholu před jízdou by mohly být významné sportovní události. Práce, která pracuje s denními daty z let 2007 až 2011, zkoumá vliv významných sportovních událostí v České republice, jako jsou zápasy české fotbalové a hokejové reprezentace, na počet silničních dopravních nehod pod vlivem alkoholu. Práce prokázala, že největší vliv na počet dopravních nehod pod vlivem alkoholu měly zápasy české fotbalové reprezentace. Nicméně v regresních analýzách se na pětiprocentní hladině významnosti nepodařilo prokázat vliv významných sportovních událostí na počet dopravních nehod pod vlivem alkoholu.
Klíčová slova:
alkohol; dopravní nehodovost; sportovní události

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 2. 2012
Datum podání práce:
1. 6. 2012
Datum obhajoby:
06.02.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36534_xkucp32.pdf [955,17 kB]
Oponentura:
29352_svobodam.pdf [124,78 kB]
Hodnocení vedoucího:
36534_koblov.pdf [441,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36534/podrobnosti