Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Data driven SEO

Autor práce: Koutný, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žamberský, Martin
Osoba oponující práci: Kováčik, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Data driven SEO
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Obor optimalizace pro vyhledávače (SEO) v poslední době prochází velkými změnami. Na trhu se konečně objevily nástroje, které umožňují marketingovým konzultantům výsledky své práce v SEO efektivně měřit a vyhodnocovat. Teoretická část této práce si proto klade za cíl popsat a porovnat vybrané zajímavé SEO nástroje včetně konkrétních možností jejich praktického využití. Hlavní prostor je věnován databázím zpětných odkazů (MajesticSEO, SEOMoz OpenSiteExplorer a Ahrefs) a nástrojům pro návrh klíčových slov od Googlu (AdWords), Seznamu (Sklik) a okrajově také Wordtracker a SEMRush. Závěr teoretické části obsahuje přehled nástrojů a postupů pro měření pozic ve vyhledávačích. Praktická část práce popisuje způsob výběru, přípravy a zpracování dat ze zmíněných nástrojů pro korelační analýzu výsledků vyhledávače Seznam.cz ve vtahu k nejznámějším SEO faktorům. Výsledky analýzy pomůžou marketingovým konzultantům ujasnit si, které faktory jsou pro úspěch ve vyhledávačích nejdůležitější a má smysl věnovat úsilí jejich zlepšování.
Klíčová slova: data-driven seo; klíčová slova; korelační analýza; marketing ve vyhledávačích; linkbuilding; seo; optimalizace pro vyhledávače

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Data driven SEO
Překlad názvu: Data-driven SEO
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The Search Engine Optimization (SEO) industry has recently undergone major changes. Many new analytics tools have been put on the market enabling marketing consultants to be finally able to measure and evaluate the results of their work in SEO effectively. The theoretical part of this diploma thesis therefore aims to describe and compare selected SEO tools including practical examples of their use. The paper is focused on backlink databases (MajesticSEO, SEOmoz OpenSiteExplorer and Ahrefs) and keyword suggestion tools from Google (AdWords), Seznam (Sklik), Wordtracker and SEMRush. The final chapter provides an overview of search engine positions tracking tools and techniques. The practical part describes the method of selection, preparation and processing of data obtained from tools mentioned above. The data are used to compute correlation analysis of Seznam.cz search engine results in relation with the best known SEO factors. The results of the analysis will help marketing consultants to clarify which factors are the most important to focus on to obtain more traffic from search engines.
Klíčová slova: search engine optimization; search marketing; data-driven seo; seo; keywords; linkbuilding; correlation analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 12. 2011
Datum podání práce: 4. 5. 2012
Datum obhajoby: 06.02.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce34932_xkouj33.pdf [2,33 MB]
Veřejná příloha7513_xkouj33.xlsx [11,74 kB]
Veřejná příloha7514_xkouj33.png [39,80 kB]
Veřejná příloha7515_xkouj33.zip [10,68 MB]
Oponentura28804_Kováčik.pdf [181,92 kB]
Hodnocení vedoucího34932_xzamm03.pdf [177,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/34932/podrobnosti