Analýza dotací ze Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza dotací ze Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie
Autor práce:
Jirásek, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Slintáková, Barbora
Osoba oponující práci:
Daněk, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Státním fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie je jedním z nástrojů veřejné podpory české kinematografie. Podporuje filmové projekty v oblasti - tvorba, výroba, distribuce, propagace a technologická modernizace . Stěžejní částí práce je analýza dotovaných filmů. Cílem je analyzovat dotace přidělené vzniklým filmovým snímkům v letech 2002 -- 2011. Na základě analýzy zjišťujeme, zda má výše přidělené dotace vliv na návštěvnost, tržby či "divácké hodnocení" dotovaného filmu. Práce nabízí argumenty hovořící ve prospěch veřejné podpory kinematografie z ekonomické i kulturní stránky. Věnuje se také hospodaření a organizační struktuře Fondu.
Klíčová slova:
Veřejná podpora; Shluková analýza; Státním fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie; Státní mimorozpočtový fond; Filmový průmysl

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 4. 2012
Datum podání práce:
30. 6. 2012
Datum obhajoby:
07.02.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37327_xjirm40.pdf [1,37 MB]
Oponentura:
26633_xdant900.pdf [65,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
37327_barbora.pdf [64,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37327/podrobnosti