Hospodářská spolupráce České republiky s Jihoafrickou republikou

Autor práce:
Smetanová, Jitka
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Zamykalová, Miroslava
Osoba oponující práci:
Chládek, Miloslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hospodářská spolupráce České republiky s Jihoafrickou republikou
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce pojednává o vzájemných vztazích České republiky a Jihoafrické republiky v oblasti vzájemného obchodu a investic. První kapitola práce charakterizuje prostředí Jihoafrické republiky z geografického, demografického, historického, politického pohledu a pohledu angažovanosti v různých uskupeních. Druhá kapitola práce porovnává ekonomické prostředí České republiky a Jihoafrické republiky v oblasti makroekonomických ukazatelů, zahraničního obchodu a přímých zahraničních investic. Třetí kapitola práce se věnuje vzájemných hospodářských vztahům obou zemí. Čtvrtá kapitola se zaměřuje přímo na společnost Crystalex CZ obchodující s jihoafrickými partnery.
Klíčová slova:
Jihoafrická republika; obchod; vzájemná spolupráce; Česká republika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů

Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hospodářská spolupráce České republiky s Jihoafrickou republikou
Překlad názvu:
Economic Relations between the Czech Republic and the Republic of South Africa
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This work analyses the relations of the Czech Republic and South Africa in the field of trade and investment. The first chapter describes the environment of South Africa from geographic, demographic, historical, political views and perspectives of involvement in various organizations. The second chapter compares the economic environments in the Czech Republic and South Africa in the fields of macroeconomic indicators, foreign trade and foreign direct investment. The third chapter deals with mutual economic relations between the two countries. The fourth chapter focuses on the company Crystalex CZ dealing with South African partners.
Klíčová slova:
Trade; Republic of South Africa; Relationships; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of International Relations

Název katedry:
Department of International Trade

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 6. 2012

Datum podání práce:
30. 4. 2013

Datum obhajoby:
21.05.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37951_xsmej24.pdf [1,53 MB]

Oponentura:
30328_Chládek.pdf [311,97 kB]

Hodnocení vedoucího:
37951_zamykalo.pdf [41,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37951/podrobnosti