Elektronická komunikace s využitím elektronického podpisu a datových schránek

Autor práce:
Macák, Jiří
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Mejzlík, Ladislav
Osoba oponující práci:
Hora, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Elektronická komunikace s využitím elektronického podpisu a datových schránek
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá moderními způsoby elektronické komunikace. Jedná se o elektronický podpis a datové schránky. U obou nástrojů je první část věnována zákonné úpravě, ve které je popsán historický vývoj právních norem, které vedly k současnému platnému stavu. Jsou zde vysvětleny zákonná práva a povinnosti uživatelů těchto způsobů komunikace. Druhá část se zabývá praktickými poznatky při využívání v běžné praxi spolu s nástinem možných problematických situací, které mohou nastat a jejich případné řešení. Součástí je i souhrn hlavních výhod a nevýhod jejich využití. Praktická část popisuje konkrétní využívání těchto nástrojů na příkladu katastrálních úřadů a to jak z perspektivy běžného uživatele, tak i z vnitřního pohledu úřadu, kde jsou popsány kroky úřadu při příjmu elektronického podání.
Klíčová slova:
státní správa; katastrální úřad; autorizovaná konverze; datová schránka; elektronický podpis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví

Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Elektronická komunikace s využitím elektronického podpisu a datových schránek
Překlad názvu:
Electronic communication with use of electronic signature and data box
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis aims on modern ways of electronic communication. It includes electronic signature and data boxes. The first part of thesis focuses on the historical and present legal regulation and describes rights and responsibilities that users of these tools have. The second part deals with possible problems and their solution during the use of these two tools in routine practice. It also includes a summary of the main advantages and disadvantages of their use. Practical part demonstrates the specific use of data boxes and electronic signature at cadastral offices from the view of common user and the cadastral office itself.
Klíčová slova:
cadastral office; authorized conversion; data box; electronic signature

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting

Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 9. 2012

Datum podání práce:
1. 5. 2013

Datum obhajoby:
28.05.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
39310_xmacj58.pdf [1,88 MB]

Oponentura:
31875_hora.pdf [65,16 kB]

Hodnocení vedoucího:
39310_lmejzlik.pdf [330,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/39310/podrobnosti