Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Dopad Word-of-Mouth marketingu a virálního marketingu na kontinuální a diskontinuální technologické inovace

Autor práce: Staroveský, Přemysl
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Osoba oponující práci: Bárta, Vladimír; Pichanič, Mikuláš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dopad Word-of-Mouth marketingu a virálního marketingu na kontinuální a diskontinuální technologické inovace
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato disertační práce shrnuje stávající matematické modely pro šíření diskontinuálních inovací a rozdíly mezi kontinuálními inovacemi. Popisuje a analyzuje, jaký je rozdíl mezi WOM a virálním marketingem. Hodnotí stávající matematické modely pro šíření informací pomocí virálního marketingu a analyzuje, proč úspěšný virální marketing představuje vzácný případ. Analyzuje, které marketingové zprávy se šíří virálně a líčí hlavní důvody proč je tomu tak.
Klíčová slova: Virální; Inovace; Marketing; Word-of-mouth (WOM)

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dopad Word-of-Mouth marketingu a virálního marketingu na kontinuální a diskontinuální technologické inovace
Překlad názvu: Impact of Word-of-Mouth Marketing and Viral Marketing on Continuous and Discontinuous Technological Innovation
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis summarizes existing mathematical models for discontinuous innovation diffusion and differences vs. continuous innovation. It describes and analyzes what the difference between WOM marketing and viral is. It evaluates existing mathematical models for information spreading through viral marketing and analyze why successful viral marketing remains rare case. Analyze which marketing messages do spread virally and depict major reasons why.
Klíčová slova: Innovation; Marketing; Viral; Word-of-mouth (WOM)

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 10. 2008
Datum podání práce: 30. 5. 2010
Datum obhajoby: 23.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce26269_stap01.pdf [3,92 MB]
Oponentura15247_barta.pdf [262,64 kB]
Oponentura15248_Pichanič.pdf [139,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/26269/podrobnosti