Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza strategie budování značky Billyboy na českém a německém trhu

Autor práce: Hátašová, Vlasta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Osoba oponující práci: Mackeová, Petra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza strategie budování značky Billyboy na českém a německém trhu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce "Analýza strategie budování značky Billyboy na českém a německém trhu" je analýza konkrétních aktivit značky za účelem jejího budování, zvyšování hodnoty a povědomí o značce. Způsob budování značky je na trhu českém i německém zanalyzován, strategie jsou porovnány a zhodnoceny. Pro strategii značky na českém trhu byla navrhnuta doporučení pro další vývoj.
Klíčová slova: budování značky ; německý trh ; český trh

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza strategie budování značky Billyboy na českém a německém trhu
Překlad názvu: ANALYSIS OF BRAND BUILDING STRATEGY BILLYBOY IN CZECH AND GERMAN MARKET
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis "Analysis of brand building strategy Billyboy in the Czech and German market" analyses concrete activities in order to its brand building, increasing brand's value and brand awareness. Methods of branding are analysed for Czech market and German market. Both strategies are compared and evaluated. For the brand strategy in the Czech market was suggested recommendation for further development.
Klíčová slova: German market ; Czech market ; brand building

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2012
Datum podání práce: 5. 5. 2013
Datum obhajoby: 06.06.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce40274_xhatv00.pdf [616,98 kB]
Oponentura31424_Mackeová.pdf [199,27 kB]
Hodnocení vedoucího40274_halik.pdf [24,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/40274/podrobnosti