Správní právo a stavební řízení

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Správní právo a stavební řízení
Autor práce:
Uhlířová, Lucie
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Přibyl, Karel
Osoba oponující práci:
Hejda, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá správním právem a stavebním řízením. Poskytuje základní informace o správním právu a stavebním řízení. Jejím cílem je vysvětlit základní pojmy, poukázat na nejasnosti a nepřesnosti, zaměřit se na správní delikty, odhalit nejčastější chyby a předložit návrhy řešení.
Klíčová slova:
správní delikty; správní právo ; správní rozhodování; územní plánování; stavební řízení; správní řízení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 4. 2012
Datum podání práce:
27. 4. 2013
Datum obhajoby:
06.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37259_xuhll05.pdf [822,90 kB]
Veřejná příloha:
8003_xuhll05.pdf [137,40 kB]
Veřejná příloha:
8004_xuhll05.pdf [5,99 MB]
Veřejná příloha:
8005_xuhll05.pdf [231,05 kB]
Veřejná příloha:
8006_xuhll05.pdf [121,65 kB]
Veřejná příloha:
8007_xuhll05.pdf [220,29 kB]
Veřejná příloha:
8008_xuhll05.pdf [165,27 kB]
Veřejná příloha:
8009_xuhll05.pdf [206,99 kB]
Veřejná příloha:
8010_xuhll05.pdf [205,15 kB]
Veřejná příloha:
8011_xuhll05.pdf [289,65 kB]
Veřejná příloha:
8012_xuhll05.pdf [157,17 kB]
Veřejná příloha:
8013_xuhll05.pdf [155,38 kB]
Veřejná příloha:
8014_xuhll05.pdf [209,50 kB]
Veřejná příloha:
8015_xuhll05.pdf [200,09 kB]
Veřejná příloha:
8016_xuhll05.pdf [208,97 kB]
Veřejná příloha:
8017_xuhll05.pdf [206,32 kB]
Veřejná příloha:
8018_xuhll05.pdf [253,22 kB]
Veřejná příloha:
8019_xuhll05.pdf [252,25 kB]
Veřejná příloha:
8020_xuhll05.pdf [254,52 kB]
Veřejná příloha:
8021_xuhll05.pdf [259,05 kB]
Oponentura:
31470_hejda.pdf [144,65 kB]
Hodnocení vedoucího:
37259_prik00.pdf [31,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37259/podrobnosti