Klaster - módny pojem alebo skutočný nástroj konkurencieschopnosti?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Klaster - módny pojem alebo skutočný nástroj konkurencieschopnosti?
Autor práce:
Šándorová, Lucia
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Votava, Libor
Osoba oponující práci:
Balková, Gabriela
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
The subject of my thesis is the issues of clusters as the forms of co-operation and a description of its working in practice. The introduction of the theoretical part is devoted to the history of the cluster. It deals with the interpretation of the basic concepts, then describes the origin, development and financing of clusters. Further explains terms like facilitator and cluster initiative. Finally, it describes the main advantages and disadvantages of clusters. The practical part is focused on the description and analysis of two clusters situated in the Slovak Republic, especially in Trnava region. In the end of my thesis, I will evaluate and compare the individual clusters. Then I write the recommendation to their development in the future. The goal of this thesis is to determine whether the cluster as a form of co-operation is so beneficial as it is stated in the literature.
Klíčová slova:
Cluster; Competitiveness; Facilitator

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 2. 2012
Datum podání práce:
30. 4. 2013
Datum obhajoby:
06.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36116_xsanl00.pdf [1,14 MB]
Oponentura:
30085_Balková.pdf [158,31 kB]
Hodnocení vedoucího:
36116_votaval.pdf [83,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36116/podrobnosti