Rozvoj Cestovní ruchu v Evropské Unii po přistoupení nových zemí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rozvoj Cestovní ruchu v Evropské Unii po přistoupení nových zemí
Autor práce:
Nejepsová, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vošta, Milan
Osoba oponující práci:
Kašpar, Václav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce pojednává o významu cestovního ruchu v národní ekonomice každého státu a o jeho rozvoji. Blíže se pak zaměřuje na státy Evropské Unie a na postavení cestovního ruchu ve vybraných státech EU 15 a EU 10. Ke konci také zhodnocuje rozvoj cestovního ruchu po přistoupení nových členských států a popisuje positivní dopady v rámci cestovní ruchu. Cestovní ruch se dynamicky rozvíjí,a proto je také důležité zaměřit se na trendy vývoje.
Klíčová slova:
-

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rozvoj Cestovní ruchu v Evropské Unii po přistoupení nových zemí
Autor práce:
Nejepsová, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Vošta, Milan
Osoba oponující práci:
Kašpar, Václav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce pojednává o významu cestovního ruchu v národní ekonomice každého státu a o jeho rozvoji. Blíže se pak zaměřuje na státy Evropské Unie a na postavení cestovního ruchu ve vybraných státech EU 15 a EU 10. Ke konci také zhodnocuje rozvoj cestovního ruchu po přistoupení nových členských států a popisuje positivní dopady v rámci cestovní ruchu. Cestovní ruch se dynamicky rozvíjí,a proto je také důležité zaměřit se na trendy vývoje.
Klíčová slova:
-

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 8. 2006
Datum podání práce:
1. 9. 2006
Datum obhajoby:
14.09.2006

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
3379_xnejt02.pdf [983,02 kB]
Oponentura:
910_kaspar.pdf [20,63 kB]
Hodnocení vedoucího:
3379_vosta.pdf [21,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/3379/podrobnosti