Medzinárodné nevládne organizácie pri riešení konfliktov -- prípadová štúdia krvavé diamanty a Kimberley Process Certification Scheme

Autor práce: Kudzejová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Osoba oponující práci: Kochan, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Medzinárodné nevládne organizácie pri riešení konfliktov -- prípadová štúdia krvavé diamanty a Kimberley Process Certification Scheme
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá rolou mimovládnych organizácií pri riešení konfliktov, pričom konkrétne sleduje úlohu mimovládnych organizácií pri tvorbe Certifikačnej schémy Kimberley Procesu ako prípadovú štúdiu. Práca nadväzuje najmä na činnosti mimovládnych organizácií, ktoré viedli k vytvoreniu Certifikačnej schémy Kimberley Procesu, ktorý by mal zabrániť obchodu s krvavými diamantmi a následne pomáhať ukončeniu a zabráneniu financovania konfliktov. Práca ponúka teoretické pozadie úlohy mimovládnych organizácií pri riešení konfliktov a tiež definície pojmov konflikt, mimovládne organizácie a krvavé diamanty. Práca taktiež popisuje výhody a nevýhody spojené s účasťou mimovládnych organizácií v Kimberley Procese. V práci je úloha mimovládnych organizácií definovaná konkrétnymi činnosťami mimovládnych organizácií, ktoré viedli k vytvoreniu, zavedeniu a fungovaniu Kimberley Procesu.
Klíčová slova: krvavé diamanty; Certifikačná schéma Kimberley Procesu; riešenie konfliktov; NGOs; nevládne organizácie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Medzinárodné nevládne organizácie pri riešení konfliktov -- prípadová štúdia krvavé diamanty a Kimberley Process Certification Scheme
Překlad názvu: International nongovernmental organizations and conflict resolution - case study blood diamonds and Kimberley Process Certification Scheme
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The bachelor's thesis deals with the role of the nongovernmental organizations in conflict resolution, specifically using the role of NGOs in creation of the Kimberley Process Certification Scheme as a case study. In particular, the thesis follows the actions of NGOs leading to Kimberley Process, a certification system which should prevent the trade with blood diamonds, and subsequently help ending and preventing the financing of conflicts. The thesis provides theoretical background for the role of NGOs in conflict resolution and also the definitions of the terms conflict, nongovernmental organizations and blood diamonds. It also describes the advantages and disadvantages concerning the participation of NGOs in the Kimberley Process. In the thesis, the role of the nongovernmental organizations is defined by the specific activities of NGOs, which led to creation, implementation and functioning of the Kimberley Process.
Klíčová slova: nongovernmental organizations; Kimberley Process Certification Scheme; NGOs; conflict resolution; blood diamonds

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 5. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 25.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce37712_xkudb03.pdf [703,74 kB]
Oponentura31941_kochan.pdf [44,21 kB]
Hodnocení vedoucího37712_zemanova.pdf [42,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/37712/podrobnosti