Oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení pro Českou spořitelnu, zjištění a porovnání hodnoty nemovitosti pomocí dvou systémů pro oceňování nemovitostí

Autor práce: Fidlerová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Osoba oponující práci: Hudec, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení pro Českou spořitelnu, zjištění a porovnání hodnoty nemovitosti pomocí dvou systémů pro oceňování nemovitostí
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je především přenos teoretických praktik oceňování do praxe ve formě zpracování znaleckého posudku ve dvou programech určených k oceňování nemovitostí. Současně je zde uveden postup práce znalce od zadání až po vypracování znaleckého posudku.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra podnikové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení pro Českou spořitelnu, zjištění a porovnání hodnoty nemovitosti pomocí dvou systémů pro oceňování nemovitostí
Překlad názvu: Assesing of real estate for credit operation for Česká spořitelna, valuation and comparation of value through the use of two assesing of real estate systems
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Cílem této práce je především přenos teoretických praktik oceňování do praxe ve formě zpracování znaleckého posudku ve dvou programech určených k oceňování nemovitostí. Současně je zde uveden postup práce znalce od zadání až po vypracování znaleckého posudku.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 8. 2007
Datum podání práce: 17. 8. 2007
Datum obhajoby: 11.09.2007
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce6536_xfidt01.pdf [1,47 MB]
Oponentura3679_Hudec.pdf [134,87 kB]
Hodnocení vedoucího6536_hermanj.pdf [59,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/6536/podrobnosti