Is there a connection between specific Jewish human capital and secular achievements of Jews in the USA?

Autor práce: Ritterová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Minárik, Pavol
Osoba oponující práci: Hladík, Miroslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Is there a connection between specific Jewish human capital and secular achievements of Jews in the USA?
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This diploma thesis shows, that higher incomes of American Jewish people are related to specific factors. The question is if there is some kind of specific human capital which influences Jewish incomes and if there is, how it differs from the common human capital. To find out the answer, the earnings of Jewish men and women and earnings of common Americans without connection to religion will be analyzed. Besides proving the importance and influence of education, other factors, which may increase or decrease the incomes, are also mentioned in the text. This thesis adds to the topic by including analyses of the qualitative data gained by the author; it thus should add to completeness of the research.
Klíčová slova: NJPS; the United States; Education; Human capital; Religion; Incomes; Jewish

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Institutional Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 1. 2013
Datum podání práce: 1. 9. 2013
Datum obhajoby: 08.10.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce40878_xritz00.pdf [1,13 MB]
Oponentura34163_xhlam900.pdf [93,21 kB]
Hodnocení vedoucího40878_minp01.pdf [166,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/40878/podrobnosti