Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Was the Great Society great? Sociální politika za vlády prezidenta L. B. Johnsona a její dopady na společnost

Autor práce: Zdarsová, Dominika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Johnson, Zdenka
Osoba oponující práci: Szobi, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Was the Great Society great? Sociální politika za vlády prezidenta L. B. Johnsona a její dopady na společnost
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá sociální politikou prezidenta Lyndon Baines Johnsona a jeho programem Great Society. Hlavním cílem práce je analyzovat, jaké dopady měl program na společnost se zaměřením na rasové menšiny (zejména Afroameričany). Věnuje se především oblasti pracovního trhu, zaměstnanosti a Válce proti chudobě. Pod záštitou koncepce Great Society byla přijata řada nových zákonů a uskutečněno množství programů v oblasti vzdělávání, pracovního výcviku či zdravotnictví, které měly pomoci znevýhodněným skupinám obyvatel. V období Johnsonovy vlády v letech 1964-1968 se skutečně nezaměstnanost snížila a chudoba také poklesla, a to i u černé populace. Není však zřejmé, zda toho bylo dosaženo právě díky Great Society anebo v důsledku ekonomického růstu, kterým Spojené státy v těchto letech procházely.
Klíčová slova: Lyndon Baines Johnson; Válka s chudobou; Velká společnost; Sociální politika v USA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářských dějin
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Was the Great Society great? Sociální politika za vlády prezidenta L. B. Johnsona a její dopady na společnost
Překlad názvu: Was the Great Society great? Social policy of President L. B. Johnson and its impacts on the society
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with social policy of President Lyndon Baines Johnson and his Great Society. The main goal of the thesis is to analyze what impacts the programme has on the society with focus on racial minorities (especially afro-Americans). It devotes primarily to labour market, employment and War on Poverty. Under the patronage of Great Society many of legislative acts and progammes were realized in sphere of education, job training or health care, which should help to disadvantaged groups of population. During the Johnson's era in years 1964 -- 1968 unemployment really decreased and poverty as well, even on black population. However, it is not evident if it was consequence of Great Society or of economical growth which took place these years in United States.
Klíčová slova: War on Poverty; Great Society; Lyndon Baines Johnson; Social Policy in USA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic History
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2013
Datum podání práce: 17. 5. 2013
Datum obhajoby: 18.09.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce42117_xzdad02.pdf [1,25 MB]
Oponentura33953_szop01.pdf [343,58 kB]
Hodnocení vedoucího42117_jerz01.pdf [130,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/42117/podrobnosti