CAPITAL MARKET INTEGRATION Evaluation and Measurement: Sovereign Bond Market

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
CAPITAL MARKET INTEGRATION Evaluation and Measurement: Sovereign Bond Market
Autor práce:
Víťazka, Peter
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Klosová, Anna
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The paper focuses on capital market integration at sovereign bond market in eleven selected euro zone countries (Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Netherlands, Portugal, and Spain). The first main objective is to test the degree of capital market integration before and after the crisis using Germany as a benchmark country and also among them as well. Secondly it evaluates and provides reasons of capital integration in time. The examination is applied through i) sigma convergence ii) yield spreads iii) correlation matrix iv) cointegration tests. I found almost zero yield differences before crisis. After 2008 results show segmentation in euro zone countries with certain special characteristic for countries with high credit ratings.
Klíčová slova:
yield spreads; cointegration; capital market integration; sigma-convergence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Faculty of International Relations
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 3. 2013
Datum podání práce:
30. 9. 2013
Datum obhajoby:
22.10.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43604_xvitp11.pdf [513,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43604/podrobnosti