Austerity vs. Stimulus: The Case study of the European Sovereign Debt Crisis

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Austerity vs. Stimulus: The Case study of the European Sovereign Debt Crisis
Autor práce:
Šuchta, Juraj
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Klosová, Anna
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Abstract
Klíčová slova:
Fiscal Consolidation; Austerity; Debt crisis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Faculty of International Relations
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 3. 2013
Datum podání práce:
30. 9. 2013
Datum obhajoby:
22.10.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43602_xsucj00.pdf [819,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43602/podrobnosti