Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vliv židovské lobby na americkou zahraniční politiku

Autor práce: Faltejsková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Havlová, Radka
Osoba oponující práci: Knotková, Vladimíra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv židovské lobby na americkou zahraniční politiku
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem diplomové práce je analýza vlivu "pro izraelské lobby" na zahraniční politiku Spojených států amerických. Práce rozebírá problematiku lobbingu, způsoby jeho definice a vymezení. Dále pak analyzuje vznik a vývoj této lobby a představuje její hlavní představitele a nejvlivnější pro izraelské organizace. V neposlední řadě pak zkoumá působení této lobby za administrativy některých amerických prezidentů, jako například Johna Kennedyho, Richarda Nixona, Jimmyho Cartera či Baracka Obamy. V závěru se zabývá vlivem této lobby v Kongresu, v Pentagonu a na akademické půdě. Cílem této práce je dokázat, že "pro izraelská lobby" má tak velký vliv, že je schopna ovlivnit rozhodování prezidenta Spojených států včetně důležitých politických institucí.
Klíčová slova: židovská lobby; Pentagon; Kongres; lobbing; pro-izraelská lobby

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv židovské lobby na americkou zahraniční politiku
Překlad názvu: The Influence of the Jewish Lobby on U.S. Foreign Policy
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The subject of this thesis is to analyse the influence of "The Israel lobby" on the foreign policy of the United States of America. The work examines issues of lobbying, methods of its definition and delimitation. Furthermore, it analyzes the emergence and development of this lobby and introduces its main leaders and influential pro-Israel organizations. Finally, it analyses the effect of the lobby during the administration of some U.S. presidents such as John Kennedy, Richard Nixon, Jimmy Carter or Barack Obama. In conclusion, it examines the influence of this lobby in Congress, Pentagon and on campuses. The aim of this work is to prove that "The Israel lobby" has such a big impact that it is able to influence the decisions of the President of the United States, including political institutions.
Klíčová slova: Pentagon; Kongres; Lobbying; Pro-Israel lobby; Jewish lobby

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2012
Datum podání práce: 20. 12. 2013
Datum obhajoby: 29.01.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce39938_xfalk04.pdf [1,59 MB]
Oponentura34375_knotkova.pdf [62,67 kB]
Hodnocení vedoucího39938_havlova.pdf [60,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/39938/podrobnosti