Komunikační strategie pro vybraný sortiment produktů společnosti Greiner v kategorii rychloobrátkového zboží

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komunikační strategie pro vybraný sortiment produktů společnosti Greiner v kategorii rychloobrátkového zboží
Autor práce:
Horáková, Gabriela
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Mikulec, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
V první teoretické části popisuji teoretická východiska, těmi jsou marketingový mix, SWOT analýza, následně komunikační strategie, definice ATL a BTL komunikačních aktivit, definice forem komerčních komunikací a jejich popis. V praktické části se pak věnuji představení firmy GP Slušovice, její historii, pravidlům a činnosti v ČR. Následuje kapitola o samotném terénním šetření, jeho vyhotovení a celkové shrnutí dotazníku. Práci zakončuji doporučením pro firmu, jak vylepšit dosavadní situaci její komerční strategie.
Klíčová slova:
marketing; komunikační strategie; terénní šetření

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 3. 2013
Datum podání práce:
13. 12. 2013
Datum obhajoby:
16.01.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
41972_xhorg01.pdf [472,77 kB]
Oponentura:
34656_Mikulec.pdf [58,86 kB]
Hodnocení vedoucího:
41972_postler.pdf [63,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/41972/podrobnosti